Directeur Edward van Wonderen weg bij FC Den Bosch

DEN BOSCH – Het contract van Edward van Wonderen, dat op aan het einde van dit seizoen afliep, zal niet worden verlengd. Beide partijen hebben in goed overleg besloten dat Van Wonderen zijn taken als algemeen directeur per direct zal neerleggen, om ruimte te geven aan de inrichting van de nieuwe organisatievorm van FC Den Bosch. De werkzaamheden van Van Wonderen zullen, ter overbrugging van de nieuwe organisatievorm, intern door het managementteam en de Raad van Commissarissen worden opgepakt.

FC Den Bosch wil de komende periode nieuwe stappen zetten in de verdere gezondmaking van de club. Er is de afgelopen tijd progressie geboekt, maar er dienen met het oog op de toekomst nog stappen te worden gezet om de positief ingeslagen weg een goed vervolg te kunnen geven. Dit proces vraagt om een structurele verlaging van de kosten, om vervolgens stappen voorwaarts te kunnen zetten. Binnen dit traject is er gekozen voor een andere organisatievorm en aansturing van de club. De nieuwe organisatievorm van FC Den Bosch zal de komende periode zijn definitieve beslag krijgen, de afrondende gesprekken hierover vinden op de achtergrond plaats.

Voorzitter Jan-Hein Schouten over het vertrek van Edward van Wonderen: “Edward heeft sinds zijn aantreden in juli 2015 een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van FC Den Bosch. We bedanken hem dan ook hartelijk voor zijn inspanningen en de energie die hij in de club heeft gestoken. Edward blijft een graag geziene gast bij FC Den Bosch. We hebben er als club veel vertrouwen in dat Edward een mooie toekomst tegemoet gaat en wensen hem veel succes toe met zijn verdere maatschappelijke carrière.”

Edward van Wonderen was sinds 1 juli 2015 als algemeen directeur werkzaam bij de Bossche club.

Aangepast: 24 november 2016 - 17:58
Delen:
Deel Directeur Edward van Wonderen weg bij FC Den Bosch naar Google+