Geluidbelastingkaarten 2021 vastgesteld

Den Bosch Nieuws

De gemeente heeft, op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG), het omgevingslawaai waar mensen aan blootgesteld worden in kaart gebracht. Het gaat om geluid op de gevels van woningen afkomstig van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai met een geluidbelasting hoger dan 55 decibel.

Lees verder bij Gemeente Den Bosch

| Aangepast: 2022-07-25 14:35:00
Delen: