Opstap naar Omgevingsvisie als onderdeel Omgevingswet

Den Bosch Nieuws

Op dit moment zijn er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Deze wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2023. Wij bereiden ons hierop voor met onder andere een Omgevingsvisie. Iedere gemeente moet deze opstellen. De Bossche Omgevingsvisie bestaat onder meer uit een Koersdocument en vier gebiedsvisies. Het concept-Koersdocument heeft het college nu vrijgegeven voor het vervolg van het participatieproces.

Lees verder bij Gemeente Den Bosch

| Aangepast: 2022-07-28 14:20:21
Delen: