’s-Hertogenbosch ontwikkelt innovatiedistrict

Den Bosch Nieuws

Planvisie voor Grenco-terrein als belangrijke aanjager.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie voor de ontwikkeling van het Grenco-terrein vastgesteld. Die visie geeft invulling aan de ambitie om dit deel van ‘s-Hertogenbosch te ontwikkelen als innovatiedistrict. Een locatie voor data- en ICT bedrijven. Waar je elkaar en andere bedrijven ontmoet en waar je ook woont en recreëert.

Hiervoor liggen de kansen in het noordelijke deel van de Spoorzone. Een eerste stap zetten we met de ontwikkeling van het Grasso-pand als data en ICT-hotspot. Het Grasso-pand is in 2021 klaar.

De volgende belangrijke stap is het Grenco-terrein: een locatie voor data- en ICT bedrijven. De visie is samen met onder meer de ambachtsbedrijven (het BAC) en SPARK opgesteld. Een visie die uitgaat van een unieke mix van data- en ICT-activiteiten en ambachten in dit gebied.  Bedrijven die ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het Grenco-terrein biedt ruimte aan ongeveer 25.000 tot 30.000 m² kantoren voor data- en ICT-bedrijven. Daarnaast ruimte voor circa 100 tot150 woningen (woonconcepten die passen bij een innovatiedistrict). Ook komen er voorzieningen, zoals horeca. Juist deze mix van functies is belangrijk voor een succesvolle ontwikkeling van het innovatiedistrict.

De plannen voor het Grenco-terrein worden samen met de gebruikers en de omgeving de komende jaren uitgewerkt.

| Aangepast: 4 september 2020 - 18:08
Delen:
Deel ’s-Hertogenbosch ontwikkelt innovatiedistrict naar Google+